Keep moving, keep fit!

CLASS-3_blog-ki-club-cool-karate-online-by-therese-zoekende-Blijf-bewegen, blijf-karate, thuis-blijven, stay-home, thuis-karate, home-karate, karate-in-quarantaine, karate-class-in-quarantaine, blijf-positief-karate-stream, stay-positive-karate-stream, practice-karate-home, more-muscle-mass-karate, build-stamina-karate, an-effective-immune-system-karate, keep-moving-keep-karate, keep-fit-keep-karate, keep-moving-do-karate-online, keep-fit-follow-karate-online, effectief-afweersysteem-karate, meer-spiermassa-karate, ki-club-cool-amsterdam, ki-club-cool-karate-monnickendam, ki-club-cool-karate-online, ki-club-cool-hometrainer, ki-club-cool-shotokan-karate-amsterdam-centrum, ki-club-cool-herengracht, ki-club-cool-therese-zoekende, ki-club-cool-nrc-handelsblad, karate-nrc-handelsblad, intelligente-lockdown-karate-online, intelligent-lockdown-karate-online, private-karate-class-online, karate-prive-lessen-voor-iedereen, stilzitten-is-funest-karate-online, sitting-still-is-disastrous-karate-online, bewegen-en-toch-binneblijven-karate-online, move-and-stay-in-karate-online, karate-stream, gratis-karatelessen-amsterdam, free-karate-classes-ki-club-cool, personal-karate-instructor,

Keep moving, keep fit!

Dear members, we would like to share the attached newspaper article with you. It emphasizes the importance of moving in these quarantine times. At the moment our karate school ki club.cool in Amsterdam and Monnickendam is unfortunately closed. The karate online project was set up to be able to follow karate lessons at home. This keeps you healthy and fit. Greetings and lots of karate fun, Patrick and Thérèse

An effective immune system

“If people stay at home, they will move much less. The consequences of less exercise can be very great. Sitting still is disastrous for our immune system. As long as there is no vaccine available against Covid-19, our defense is the only cure we have against this virus. “

More muscle mass

“The numbers and effectiveness of the T cells in our body, which play a crucial role in our defenses, increase when people exercise more. This means that a person who is sitting still is more likely to be more susceptible to Covid-19. The immune system will likely be less effective if one is already infected. In addition, the muscle mass of people who sit still decreases. “

Build stamina

“This also applies to the respiratory muscles. They are so important when someone ends up in IC. These muscles are literally vital. We know from the literature that a good condition prior to hospital admission is an important predictor of successful operations. Even if patients do not have a Covid-19 infection. “

Stay positive

“But moving is not only good for our natural defenses and for our muscles, but also for our mood. When exercising, all kinds of substances (including dopamine) are released that have a positive effect on our mood. We see that fear of contagion and concerns for family members and personal economic consequences of this crisis are increasing enormously. Then it does not help to sit down and gloom. “

The above text is a quote from an article of the NRC of Thursday April 9, 2020: “Exercise is just as important as staying indoors”, by Onno van Schayck, professor of preventive medicine and Maartje Willeboordse, sports scientist, both Maastricht University. See the full article in the attached link.

[Nederlandse tekst]

Blijf bewegen, blijf fit! 

Beste leden, wij willen graag bijgaand krantenartikel met jullie delen. Het benadrukt het belang van bewegen in deze quarantaine tijden. Op dit moment is onze karateschool ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam helaas gesloten. Het project karate online is opgezet om thuis karatelessen te kunnen volgen. Hierdoor blijf je gezond en fit. Groetjes veel karateplezier, Patrick en Thérèse

Een effectief afweersysteem

‘Als mensen thuisblijven, zullen ze veel minder bewegen. De gevolgen van minder bewegen kunnen heel groot zijn. Stilzitten is funest voor ons afweersysteem. Zolang er geen vaccin beschikbaar is tegen Covid-19, is onze afweer de enige remedie die we tegen dit virus hebben.’

Meer spiermassa 

‘De aantallen en de effectiviteit van de T-cellen in ons lichaam, die bij onze afweer een cruciale rol spelen, nemen toe als men meer beweegt. Dit betekent dat iemand die stilzit zeer waarschijnlijk meer ontvankelijk is voor Covid-19. De afweer zal waarschijnlijk als men al besmet is minder effectief zal zijn. Daarnaast neemt de spiermassa af van mensen die stil zitten.’ 

Een goede conditie

‘Dit geldt ook voor de ademhalingsspieren. Die zijn juist zo belangrijk op het moment dat iemand op de IC belandt. Deze spieren letterlijk van levensbelang zijn. We weten uit de literatuur dat een goede conditie voorafgaand aan de ziekenhuisopname een belangrijke voorspeller is voor succesvolle operaties. Ook als patiënten geen Covid-19-besmetting hebben.’ 

Blijf positief

‘Maar bewegen is niet alleen goed voor onze natuurlijke afweer en voor onze spieren maar ook voor ons gemoed. Bij bewegen komen allerlei stoffen vrij (onder andere dopamine) die een positieve invloed hebben op onze gemoedstoestand. We zien dat de angst voor besmetting en de zorgen voor familieleden en persoonlijk economische consequenties van deze crisis, enorm toenemen. Dan helpt het niet om stil te zitten somberen.’ 

Bovenstaande tekst is een citaat uit een artikel van het NRC van donderdag 9 april 2020. ‘Bewegen is net zo belangrijk als binnenblijven’, van Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en Maartje Willeboordse, bewegingswetenschapper, beiden Universiteit Maastricht. Zie het volledige artikel in bijgevoegde link.

Posted on 13 april 2020 in kata, martialart, Taikyoku Kata, ki club.cool, martialarts, Patrickkoster, karate workshop online, introcourse, karate online, karate amsterdam, beginnerscursus, Ki, absolute beginners, karate, martial arts, shotokan, vechtsport, Amsterdam, Vrije Tijd Amsterdam, Monnickendam

Bericht delen

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

10 + 14 =

Back to Top