About ki club.cool

'Lust for Life!'

ki

ki: (JPN), Chi (CHN), Prana (IND), Pneuma (GRC) betekent vitale levensenergie. Ki is de bron van al het leven. Bij de geboorte krijgt men deze levensenergie mee en door adem te halen ververst deze energie zich. Zonder ki geen leven. Traditionele Aziatische zelfverdedigingskunsten pogen ki te cultiveren om de gezondheid te bevorderen. Zo ook bij ki club.cool waar je je lichaam leert te vullen met ki en het krachtig te gebruiken.

about the club

club: ki club.cool is een community, een club waar je lid van kan worden en mensen kunt ontmoeten. Een van de doelstellingen van de club is het onderling contact tussen leden te bevorderen in een sfeer van vertrouwen en respect. Het Japanse begrip Rei dat buigen betekent neemt een belangrijke plaats in binnen het karate-do. Het drukt respect uit jegens jezelf, anderen en je omgeving en is gekoppeld aan etiquette en goede manieren.

about being cool

cool: ‘wie wil er nou niet cool zijn?’ Cool verwijst o.a. naar mentale discipline; ‘het hoofd koel houden’ of ‘een kalme geest’. Karate technieken zijn meestal zeer explosief, krachtig en snel, maar ze worden gecontroleerd uitgevoerd en altijd met ‘tegenwoordigheid van geest’. Een karate-ka dient zich ten alle tijden bewust te zijn van zijn/haar acties. Dit ontwikkelt zelfkennis en het vermogen in tijden van nood het juiste te doen.

about ki club.cool

ki club.cool is opgericht in Amsterdam in 1994 door Thérèse Zoekende (4e Dan KWF / 3e Dan JKA) en Patrick Koster (4e Dan JKA). Bij ki club.cool wordt traditioneel Shotokan Karate-do beoefend volgens de filosofie van karategrootmeester Gichin Funakoshi. De club is aangesloten bij Karatenomichi World Federation Nederland (KWF-NL, gelieerd aan KWF in Tokyo, Japan) en de Karate-do Bond Nederland (KBN, gelieerd aan WFK).

ki

[English version]

about ki: (JPN), chi (CHN), prana (IND), pneuma (GRC) means vital life energy. Ki is the source of all life. At birth one “receives” this life energy and by breathing it refreshes itself. There is no life without ki. Traditional Asian self-defense arts aim to cultivate ki to promote health. Similarly at ki club.cool where you learn to fill your body with ki and use it powerfully.

the club

club: ki club.cool is a community, a club where you can join and meet people. One of the club’s objectives is to promote mutual contact between members in an atmosphere of trust and respect. The Japanese concept of Rei, which means bending, occupies an important place in karate-do. It expresses respect towards yourself, others and your environment and is linked to etiquette and good manners.

being cool

“Who doesn’t want to be cool?” Cool refers, among other things, to mental discipline; “Keep a cool head” and “a calm mind”. Karate techniques are usually very explosive, powerful and fast, but they are controlled and technically performed and always with “presence of mind”. A karateka must be aware of his / her actions at all times. This develops self-knowledge and the ability to do the right thing in times of need.

about ki club.cool

ki club.cool was founded in Amsterdam in 1994 by Thérèse Zoekende (4th Dan KWF / 3rd Dan JKA) and Patrick Koster (4th Dan JKA). At ki club.cool, traditional Shotokan Karate-do is practiced according to the philosophy of karate master Gichin Funakoshi. The club is affiliated with Karatenomichi World Federation Nederland (KWF-NL, affiliated with KWF in Tokyo, Japan) and the Karate-do Bond Nederland (KBN, affiliated with WFK).

Back to Top