Karate mag weer.

Karate-outside-classes-at-karate-school-ki-club-cool-in-Monnickendam-and-at-the-Westerpark-in-Amsterdam

Karate mag weer en daar waren we wel weer aan toe. We hebben een behoorlijk lange periode van lockdown en dus thuis blijven achter de rug. Dit was niet ideaal maar blijkbaar noodzakelijk. Nu geleidelijk aan de maatregelen worden versoepeld mag weer buiten worden gesport. Dat is positief nieuws voor onze karate club. Buiten karate beoefenen is verfrissend en uitdagend.

Corona aanpassingen

Buiten karate beoefenen mag en is leuk maar kunnen we alleen doen als we ons aan veiligheidsregels houden. Zo is het belangrijk dat altijd een onderlinge afstand van 1,5 meter tot de ander wordt gehouden. De andere persoon mag dus niet worden aangeraakt. Ook geen bezittingen van een ander persoon. Kumite beoefenen is dus uitgesloten evenals andere partneroefeningen.

Karate in de buitenlucht

Karate mag weer in de buitenlucht en dat biedt kansen om aan onze kihon en kata te werken. Het is ontzettend fijn om in de wind of zon je technieken bij te slijpen. Ook zul je merken dat een sportvloer wel iets anders is dan een parkweide.

Karate in gewone sportkleren

Buiten karate kun je het best in gewone sportkleren doen. Af gelopen week was het best fris, rond de 8 of 9 graden en dat voor blote voeten koud. We kunnen sportschoenen dragen bij buiten karate.

Nieuwe leden welkom

Het belang van gezond zijn en aan je conditie werken mag in deze tijd duidelijk zijn. Bij de buitentrainingen zijn ook nieuwe leden van harte welkom. Voorlopig houden we twee keer in de week een buitensessie. Op maandagavond 18:45-20:15 uur in Monnickendam en op woensdagavond 18:30-20:00 in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Stuur ons een e-mail of bel even en geef ons je 06-nummer. We hebben een WhatsApp-groep waarmee we je informeren waar de training plaatsvindt. In Monnickendam trainen we oo het grasveldje naast de Marijkehal. Woensdag trainden we in het Westerpark. Yes, karate mag weer!

Karate-outside-classes-at-karate-school-ki-club-cool-in-Monnickendam-and-at-the-Westerpark-in-Amsterdam-stay-safe-stay-healthy-stay-in-shape-practice-karate Karate-outside-classes-at-karate-school-ki-club-cool-in-Monnickendam-and-at-the-Westerpark-in-Amsterdam

[English Text]

Karate is allowed again and we are ready! We have had quite a long period of lockdown and therefore stayed at home. This was not ideal but apparently necessary. Now that the measures are gradually being relaxed, sports can be played outside again. That is positive news for our karate club. Practicing karate outside is refreshing and challenging.

Corona adjustments

Practicing karate outside is allowed and is fun, but we can only do it if we adhere to safety procedures. For example, it is important that a distance of 1.5 meters to the other is always maintained. So the other person should not be touched. Also don’t touch the possessions of another person. Such as clothes or drinkers. Practicing Kumite is therefore excluded, as are other partner exercises.

Outdoor karate

Karate is allowed to go outdoors again and that offers opportunities to work on our kihon and kata. It is very nice to sharpen your techniques in the wind or sun. You will also notice that a sports floor is different from a park meadow.

Karate in regular sports clothes

Outdoor karate is best to do in regular sports clothes. Last week it was quite chilly, around 8 or 9 degrees Celcius and that was too cold for bare feet. We can wear sports shoes for outdoor karate.

New members welcome

The importance of being healthy and working on your condition may be clear today. New members are also very welcome at the outdoor training sessions. For now we have an outdoor session twice a week. On Monday evening from 6:45 pm to 8:15 pm in Monnickendam and on Wednesday evening from 6:30 pm to 8:00 pm in Amsterdam. Registration is required. Send us an email or give us a call and give us your 06 number. We have a WhatsApp group with which we inform you where the training takes place. In Monnickendam we also train on the lawn next to the Marijkehal. Wednesday we trained in the Westerpark.

Posted on 15 mei 2020 in Ki

Bericht delen

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien + zes =

Back to Top